Days Inn Santa Monica

3007 Santa Monica Blvd | Santa Monica, CA 90404-2505  [SEE MAP]Santa Monica, CA  [SEE ADDRESS]
Credit

Courtesy of Days Inn Santa Monica