Sofitel New York

45 West 44th Street | New York, NY 10036-6613  [SEE MAP]New York, NY  [SEE ADDRESS]
Credit

Courtesy of Sofitel New York